fredag 5 februari 2016

Levla, ett stödmaterial från Elevhälsan i Umeå.

Levla  är ett stödmaterial med syfte att förstärka skolans tidiga insatser för elever som hamnar i problemsituationer. Ordet "levla" kommer från datorspelsvärlden. Att "levla upp" innebär att man höjer sig en nivå i färdighet.


Mer information hittar du här.


Materialet innehåller formulär och en Anpassnings- och  åtgärdsbank med många tips.
"Anpassnings- och åtgärdsbanken är en del i det vägledande stödmaterial som tagits fram av projektet Levla Lärmiljön. Stödmaterialet hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning av en problemsituation och sedan komma igång med relevanta åtgärder i lärmiljön."


Tack för tipset Amelie!


Marianne

Barn som utmanar

Socialstyrelsens skrift Barn som utmanar, Barn med ADHD och andra beteendeproblem hittar du här.

Tipsbanken, en resurs för pedagoger


Tipsbanken är utvecklad av Provivus och är tänkt som en källa till förståelse, inspiration och idéer för pedagoger i deras dagliga arbete med elever i och med svårigheter.

Där kan du bla hitta intressanta boktips, till exempel
Juridisk vägledning om elevers rätt till kunskap

Reviderad information från Skolverket angående elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd hittar du här.