Om mig

Marianne Selberg
Jag är förskollärare, grundskollärare, specialpedagog med påbyggnad tal, språk och kommunikation - utveckling och hinder. Senast har jag läst Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Jag har också utbildning om läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), och matematiksvårigheter (dyskalkuli).
Efter många år i förskolan och några år i grundskolan började jag, år 2001, jobba på Barn- och ungdomshabiliteringen i Sunderbyn (Boden-Luleå) och Nepenheten. Fr o m början av 2013 jobbar jag heltid på Nep/ Neuropsykiatriska enheten där huvuduppdraget är utredning av förskolebarn med misstänkt autism. Jag jobbar också med utbildning.