tisdag 16 november 2010

Talande fotoalbum

Fick ett nyhetsbrev från Komikapp och där finns bl a ett Talande fotoalbum som kan användas i olika syften.
I katalogen står det att albumet är bra som minnesstöd men jag ser många fler användningsområden. Med hjälp av bilder som kan tala använder man flera sinnen och man kan själv styra om det ska låta eller inte. Att man då samtidigt tränar orsak-verkan (Om jag trycker här så händer något - det låter!) är ingen nackdel. Jag tänker att detta kan vara användbart, förutom som vanligt fotoalbum, även till att träna på tecken, lyssna på sagor och sånger, för att lära ordningsföljd/sekvenser i olika situationer, t ex påklädning eller docklek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!