torsdag 5 maj 2011

LEK!

Såg just ett program på Kunskapskanalen, "Barndomens försvunna äventyr". Mycket intressant om lekens betydelse eller rättare sagt, vad brist på "fri" lek kan få för konsekvenser! Värna om förskoleåren och barns rätt till lek! Det är lite oroande tendenser att förskolan allt mer liknar skola...

"Den okontrollerade och spontana leken utvecklar viktiga egenskaper som problemlösningsförmåga och emotionell intelligens hos barnet. Om leken uteblir kan det leda till att inlärningsförmågan hämmas och att stress och ångest ökar. Här får vi ta del av en reportagefilm som diskuterar den fria lekens betydelse för barns utveckling. Den fria okontrollerade och spontana leken utvecklar bland annat viktiga egenskaper som problemlösningsförmåga och emotionell intelligens. Men barns fritid är i dag mer organiserad och kontrollerad än förr och det leder till att inlärningsförmågan hämmas och att stress och ångest ökar. Nästan hälften av barnen i en amerikansk undersökning upplevde ständig stress i tillvaron. Kanske är det föräldrarna som mår bäst när barnens fritid är trygg, organiserad och övervakad. Men de är inne på fel väg, säger utvecklingspsykologer och pedagoger som menar att barn måste utsättas för risker för att utveckla sin hjärna och kreativa förmåga. Filmen är inspelad i USA, Kanada och England och ger intressanta inblickar och perspektiv om den fri lekens betydelse för barns utveckling."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!