måndag 7 maj 2012

Läs om lek

"Lek är en självklar och viktig del i barns liv och utveckling. Med hjälp av lek utvecklar barn sin fantasi, kreativitet och förmåga att samspela med andra. Leken kan också vara ett sätt att bearbeta händelser och göra verkligheten mer begriplig. " Läs hela artikeln här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!