fredag 15 juni 2012

Föräldrainformation om matematik i förskoleåren


På nätet finns tre häften om barn och matematik, häften som är framtagna för att inspirera och visa vilken matematik barnen möter i förskolan och det första skolåret. Det är Nationellt centrum för matematik, NCM, och Myndigheten för skolutveckling, som gett ut häftena. Häftena har några år på nacken och Myndigheten för skolutveckling finns inte längre kvar, nu har Skolverket ansvar för skolans utveckling, men häftena kan ändå tipsa om "matematiktänk".
Barn och matematik 0-3 år
Barn och matematik 3-5 år
Barn och matematik 5-7 år

   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!