måndag 26 augusti 2013

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Från SPSM:

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial

"Att läsa och skriva är en aktiv, skapande helhetsprocess. När en elev har svårigheter med delar i denna process kan en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöva göras.
Stödmaterialet Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är framtaget på förfrågan av specialpedagoger runt om i landet. Det ska ses som ett stöd i arbetet att utreda elevers läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på ett likvärdigt sätt. Tanken är också att materialet är ett stöd för att kvalitetssäkra de pedagogiska utredningarna."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!