fredag 26 augusti 2011

Från kontakt till kommunikation

Finska Paunet har mycket bra information och också enkla spel. Där finns också följande skrift med information och bilder som kan underlätta möten, pdf.fil att ladda hem.
Deras egen presentation:
 
är avsedd som hjälpmedel för social- och hälsovårdens kundarbete i situationer där klienten är talhandikappad och den anställda inte känner till hans eller hennes sätt att kommunicera. Materialet innehåller råd och redskap som hjälper klienten och den anställda att kommunicera. Också talhandikappades anhöriga kan ha nytta av guiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!