onsdag 29 juni 2011

Om Gymnasiesärskolan

Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning

SOU 2011:8
Omslag Gymnasiesärskoleutredningens betänkande
Utgiven:31 januari 2011
Typ:Statens offentliga utredningar (SOU)
Avsändare:Utbildningsdepartementet
Gymnasiesärskoleutredningen

Sammanfattning

Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med utvecklingsstörning.
Utredaren har undersökt hur gymnasiesärskolan fungerar i dag och har skrivit förslag om hur den ska bli bättre. Utredningen har också skrivit om hur särskild utbildning för vuxna (särvux ) ska vara i framtiden.

Hela utredningen finns att ladda ner. För att komma till regeringens sida, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!