fredag 16 mars 2012

Problemskapande beteende

Från Lives in the Balance hemsida:
three purple people, with big hand
Need a hand in living
or working with a
behaviorally challenging child?
Lives in the Balance is here to help.

"Lives in the Balance is the non-profit organization founded by child psychologist Dr. Ross Greene, author of The Explosive Child and Lost at School, to advocate on behalf of behaviorally challenging kids and their parents, teachers, and other caregivers and to provide free, web-based resources to help people understand these kids in ways that are more compassionate and accurate and help them in ways that are more effective."

Dr Ross Greene, grundare av Lives in the Balance, är också författare till
Explosiva barn (häftad)
Explosiva barnett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringaroch
Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt (häftad)Vilse i skolanhur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt.

På Lives in the Balance hemsida kan du hämta
"Rättighetsförklaring för barn med problemskapande beteenden" och där finns också formulär "Bedömning av bristande färdigheter och olösta problem", ett diskussionsunderlag. Klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!