torsdag 23 juni 2011

Om förvärvade hjärnskador

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft har mycket intressant information.
Deras presentation:
En intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående. Hjärnkraft verkar för en effektiv rehabilitering och för att minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador.

Vi vill öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser. Vi stöttar personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående

"ETT LIV SOM RÄDDAS SKA OCKSÅ LEVAS"

Under fliken Informationsmaterial kan man beställa en del material:

Att se sina framsteg vid förvärvad hjärnskadaAtt se sina framsteg efter förvärvad hjärnskada Häftet är ett skattningsmatrial som bygger på Cristina Eklunds; specialpedagog vid Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala, långa erfarenhet.

Cristina har under många år träffat barn & ungdomar med förvärvad hjärnskada. I detta arbete har hon sett att barnen & ungdomarna ibland haft svårt att se sina framsteg. Det har resulterat i att Cristina arbetat fram och använt ett skattningsmatrial för att kunna utvärdera förmågor och funktioner som kan ha påverkats av skadan.
Kostnad 85kr/st, porto tillkommer.

Klicka här!

Metodhandbok - pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada Metodhandbok, pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada.
Denna bok skriven av Cristina Eklund vänder sig till lärare och annan skolpersonal och kan användas när en elev drabbas av förvärvad hjärnskada. Skolpersonalen saknar ofta kunskap och erfarenhet av elever med förvärvade hjärnskador. Det kan medföra problem, frustration och onödig arbetsbelastning och kanske sämre villkor för den elev det gäller.
Beställ från Hjärnkraft. Max två ex/person kostnadsfritt, debiterar endast porto.

För att komma till informationsmaterial hos Hjärnkraft, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!