måndag 4 juli 2011

Avhandling om barn i lek- och samspelssvårigheter

Förskolebarn i lek- och samspelssvårigheter får stöd i ny modell

[2010-10-27] En ny modell för att bedriva professionsutveckling och elevhälsokonsultation kan hjälpa förskolepersonal att hitta nya vägar att inkludera alla barn på ett positivt sätt i lek och samspel. Det visar en avhandling som försvaras av Kerstin Bygdeson-Larsson, Umeå universitet, den 29 oktober.
Läs mer och klicka vidare till avhandlingen, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!