söndag 23 oktober 2011

Dyslexi


Återigen har jag fått tips på intressant sida av Kina, tack för det! Den här gången handlar det om dyslexi. Hos Kod-Knäckarna kan du läsa om dyslexi och beställa material. Kod-Knäckarna presenterar sig så här: 

Välkommen till Kod-Knäckarna

Kod-Knäckarna är ett stöd för föräldrar till barn med läs- och skriv-svårigheter. Vi vet hur svårt det kan vara att se sitt barn kämpa med orden och bokstäverna och att inte veta hur man bäst kan hjälpa till.  På de här sidorna hoppas vi att du ska hitta många av svaren på dina frågor och även vägar vidare.
Hitta läsningen - omslag   

______

Svenska Dyslexiföreningen bildades 1989. Medlemmarna är i första hand personer som arbetar med barn eller vuxna som har grava läs- och skrivsvårigheter, till exempel lärare, specialpedagoger, logopeder, läkare och psykologer, men föreningen är öppen för alla. 
Föreningen arbetar för att
  • sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter
  • omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet
  • på olika sätt tillvarata läs- och skrivhandikappades intressen
  •  Tidningen kommer ut 4 ggr/år.

___________________
Omslagsbild av Läs&Skriv nr 3 2011Mer om dyslexi hittar man hos Dyslexiförbundet FMLS, en riksomfattande intresseorganisation för dem som har läs-, skriv- eller räknesvårigheter.

___________________

Välkommen till FDB -

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn


På vår webbplats hittar du information om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Föreningen arbetar med stödverksamhet för föräldrar, bl.a. genom mejl- och telefonkontakt, studiecirklar och föreläsningar.

LÄSK-pärmen
 På föreningens sida kan du beställa eller ladda ner LÄSKpärmen.

Pärmen innehåller information om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den tar upp kartläggning, åtgärdsprogram, engelskundervisning, betygsättning,
arbetsminne m.m. och ger tips både till undervisning och läxläsning.
Pärmen kan även beställas som A4-pärm, som A5-bok eller som e-bok med text och ljud, eller skrivas ut från hemsidan.  Läs mer här.__________________________
Hittade en intressant blogg också, Tidsenliga lärarverktyg - Umeå kommun. Där finns mycket läsvärt, inte bara om läs- och skrivsvårigheter. Bloggen drivs av Annika A. Davidsson, fil.mag i specialpedagogik/it-pedagog. Hon presenterar sig så här:
Jag arbetar för Elevhälsan i Umeå. Jag hjälper elever och pedagoger att se möjligheter med teknik i lärandesituationer. Hur teknik kan stödja elever/människor utifrån individuella förutsättningar. Jag är även koordinator för Kommunikation, läs-och skrivutvecklingsnätverket i Umeå samt regional representant. Jag kompetensutvecklar i: alternativa verktyg, appar i lärandet, tal till text (voiceXpress) handledning, teknikstöd i bedömningssituationer samt handledning i lässtrategier mm.


Titta in till Annikas blogg!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!