fredag 4 november 2011

Från Hi: Hjälpmedelsbroschyr och simulator.

Var-Dags-Hjälp, Exempel på produkter som kan vara till hjälp att klara vardagen. En broschyr från Hi, Hjälpmedelsinstitutet. 
Klicka här för att beställa eller ladda ner broschyren.
Från förordet:
Den här broschyren är avsedd att ge exempel på produkter som kan vara till hjälp när man ska klara av sin vardag. Informationsmaterialet är främst framtaget för personer som har svårigheter med t.ex. planering, minnet, sömn, påbörja eller avsluta aktiviteter. 
Produkterna kallas kognitiva hjälpmedel då de kan underlätta för planering, tid och påminnelse. Broschyren är uppdelad utifrån en produkts främsta användningsområde. Det hindrar dock inte att man kan använda vissa produkter på många olika sätt.


På Hjälpmedelsinstitutet kan du också prova Kognitionssimulatorn.
I Kognitionssimulatorn kan du påverka upplevelsen av det som händer i ett klassrum på ett sätt som liknar upplevelsen för personer med ADHD, aspergers syndrom eller dyslexi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!