lördag 15 oktober 2011

Boktips: Annorlunda barnbarn

Annorlunda barnbarn av Monica Klasén McGrath
Att få barnbarn är för det mesta förknippat med något underbart och efterlängtat. När barnbarnet föds med ett funktionshinder och ingenting blir som man tänkt sig ställs verkligen livet på sin spets. Sorg, bekymmer och maktlöshet inför det egna barnets svåra situation och oro inför barnbarnets framtida liv. Kan man hjälpa? Och hur kan man hjälpa och när? Hur mycket skall man lägga sig i? Ska man överhuvudtaget lägga sig i sina vuxna barns liv? Boken bygger på intervjuer med far- och morföräldrar, med barnens föräldrar och med professionella – alla med olika erfarenheter. Det är inte bara det svåra som diskuteras i boken utan glädjen och stoltheten över barn och barnbarn.

I boken finns mycket bra information och tips om var man kan söka mer kunskap och adresser till olika organisationer, stödföreningar och informativa hemsidor.

Boken riktar sig främst till mor- och farföräldrar men även till föräldrar och andra närstående samt till alla professionella som arbetar inom området.

Boken är uppdelad i fyra avsnitt:

1. Att bli mor- eller farförälder

2. Annorlunda barnbarn

3. Vad Kan man göra – råd på vägen

4. Fördjupning/verksamheter och adresser

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!