måndag 17 oktober 2011

Nya böcker från Gothia Förlag

Några boktips från Gothia Förlag. Klicka på länken till förlaget för att läsa mer om dessa böcker och du hittar också fler böcker där.


Familjehemsboken

Familjehemsboken

Pipping Lisbeth
Familjehemsboken riktar sig till dig som är eller funderar på att bli familjehem, samt till alla som möter placerade barn i sitt arbete. Boken innehåller intervjuer med familjehem och placerade barns personliga berättelser. Dessa varvas med fakta om utsatta barns anknytning och om socialtjänstens arbete med familjehem. I slutet finns de vanligaste frågorna samlade och besvarade. Boken kan med fördel användas i utbildningssammanhang.
Familjevardag med autism och asperger

Familjevardag med autism och asperger

Mårtensson Malin, Lindberg Carolina
Den här boken riktar sig till föräldrar och andra anhöriga vars barn nyligen fått någon diagnos inom autismspektrum. Boken ger svar på många av de frågor som dyker upp under den första tiden. Författarna delar frikostigt med sig av sina erfarenheter från habilitering, psykiatri, skola och arbetsliv med mycket kloka tankar och många talande fallbeskrivningar.
Jobba som personlig assistent

Jobba som personlig assistent

Lindström Carola
Det här är en bok för den som är eller ska bli personlig assistent. Den beskriver på ett lättbegripligt sätt vad arbetet innebär, med konkreta exempel på vanliga arbetsuppgifter och nyttig information om bland annat anställnings- och arbetsvillkor. Du får också råd om bemötande och stöd att hantera komplicerade situationer och etiska dilemman.
Elevhälsa nr 1 11-12 Nya skollagen

Elevhälsa nr 1 11-12 Nya skollagen

Den nya skollagen som trädde i kraft 2010 har nu börjat tillämpas. Nu följer arbetet med tillämpning och utveckling för att få teorin att fungera i praktiken. I detta nummer av Elevhälsa diskuteras och belysas olika frågor utifrån den nya skollagen och elevhälsans perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!