söndag 4 december 2011

Boktips: KBT

Från Gothia Förlag:

KBT - att tillämpa metoden med barn och ungdomar 
KBT - att tillämpa metoden med barn och ungdomar
Gothia Förlag presenterar boken så här:
KBT – Att tillämpa metoden med barn och ungdomar vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta med barn och ungdomar i kognitiv beteendeterapi, KBT. Den passar även utmärkt som kurslitteratur. Boken visar hur du kan anpassa de terapeutiska metoderna utifrån barnets intellektuella utvecklingsnivå och sociala omständigheter, samt vilka speciella krav arbetet ställer på dig som terapeut.
Kognitiv beteendeterapi har i upprepade forskningsstudier visat sig ge goda resultat i behandling av barn och ungdomar med en rad olika problem, bland annat samtliga ångeststörningar, depression, uppförandestörningar, ätstörningar, skolrelaterade problem, ADHD, autism och självskadebeteenden.
KBT – Att tillämpa metoden med barn och ungdomar innehåller många kliniska exempel som belyser och tydliggör hur KBT kan tillämpas med barn och ungdomar. Den tar också upp de särskilda juridiska aspekter som terapi med denna målgrupp för med sig.
Författaren Liv Svirsky är leg psykolog och leg psykoterapeut med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Hon har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, bland annat från barn- och ungdomspsykiatrin, och är en uppskattad föreläsare på området.

Bilagor till KBT
Till KBT – Att tillämpa metoden med barn och ungdomar finns tillhörande bilagor för nedladdning.

Den ena bilagan är:
     "Till dig som är barn och lider av ångest", 

   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!