onsdag 14 mars 2012

Diverse bra från Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet har mycket bra information och har samlat många rapporter om olika projekt som fått stöd av Hjälpmedel i fokus. Här finns rapporter om kognitiva hjälpmedel som t ex smartphones och dess möjligheter, studier om hjälpmedel för att förbättra exekutiva funktioner hos personer med ADHD/ADD i gymnasieskolan, och många fler. Mycket bra information även till skolor. Den som själv behöver hjälp med struktur, scheman, tidshjälpmedel eller andra verktyg för att vardagen ska fungera kan kontakta arbetsterapeut via vårdcentralen eller habiliteringen.

Kognition
Klicka på bilden för att se vad Hjälpmedelsinstituteti har publicerat om kognitiva funktionsnedsättningar.
Direktlänk till rapporten "Rutiner, varför då?"
Direktlänk till Var-Dags-Hjälp.
Skola till arbete – barn och ungdom med fokus på skola samt övergången till arbetsliv
Foldern presenterar Hjälpmedelsinstitutets satsning inom området Skola till Arbete, som bland annat syftar till att förbättra och öka användningen av lämpliga hjälpmedel, produkter, metoder och tjänster i skolan för att underlätta övergången till arbetslivet.
Här finns diskussions- och studiematerialet till Skola till Arbete: Johanna, Philip och Anton behöver olika inlärningsmiljöer.
Broschyr om schema, "Bra att veta om mitt schema".
Här finns veckoscheman att ladda ner.
Om Googlekalender kan du läsa här.
Steg för steginstruktioner om att laga mat och städa, se exempel här, om arbete och ekonomi finns tips här.
Information om Time, timstock som visar hur tiden går, program att ladda ner till datorn. Klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!