måndag 23 april 2012

Information om ADHD

ADHDcenter, ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD och deras anhöriga. Huvudman är Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting.
ADHDcenter vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD i åldern 3-25 år boende i Stockholms län, deras familjer och andra närstående, men det finns mycket information om ADHD som är tillgängligt för alla via nätet.

Skrifter av Agneta Hellström:
Att vara förälder till ett barn med ADHD, så kan du underlätta vardagen för ditt barn. Klicka här.
Att underivsa och pedagogiskt bemöta barn/elever med ADHD. Klicka här.

Från Sinus ab:
Omslag - Värt att veta om ADHD hos barn och ungdomar Värt att veta om ADHD hos barn och ungdomar. Skrift av Agneta Hellström.
                              Klicka här.

Provivus har också informationsmaterial:
Snubbeltråden, ADHD - så funkar det.
Snubbeltråden är skriven av Gunilla Carlsson Kendall för barn och ungdomar med diagnoser som ADHD och ADD. För många är diagnosen svår att förstå – vad betyder den och varför har just jag fått den? Hur är det för mig och vad kan vara till hjälp? Tips och idéer att prova både hemma och i skolan.
Broschyren kan beställas eller laddas ner.
Klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!