tisdag 5 februari 2013

Boktips: KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin

KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin
Beskrivning:
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en alltmer efterfrågad behandlingsform. Boken beskriver hur KBT kan tillämpas vid en rad olika psykiatriska diagnoser: separationsångest och paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, specifi ka fobier, social fobi, tvångssyndrom, depression, beteendestörning och trotssyndrom, ADHD, ätstörningar, tics och Tourettes syndrom samt autism och självskadande beteende.
Läs mer: Adlibris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!