söndag 5 maj 2013

Skolinspektionen granskar


Från Attentions hemsida:

Skolsituationen för elever med ADHD ska granskas

Skolinspektionen har beslutat att granska om skolan gör kartläggningar och analyser för elever med AD/HD-diagnos för att kunna anpassa och studiemiljö efter aktuella elevers behov samt om skolan genomför dessa anpassningar. Granskningen ska också identifiera utvecklingsområden och framgångsrika exempel på utformningen och genomförandet av utbildningen. Projektets frågeställningar är:
-          Gör skolan en kartläggning och analys av de förutsättningar och behov som den enskilde eleven med AD/HD-diagnos har så att utbildningen kan anpassas på bästa sätt därefter?
-          Är undervisningen anpassad efter hur den enskilde eleven med ADHD lär sig?
-          Är skolmiljön anpassad så att skolsituationen i övrigt präglas av trygghet och studiero för den enskilde eleven med AD/HD-diagnos?
Läs hela artikeln, som är skriven av Anki Sandberg. Klicka här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!