måndag 20 oktober 2014

Jag vill- app från Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Bilden hämtad här.

Att kunna uttrycka vad man vill är så viktigt och så grundläggande, men tyvärr inte alla förunnat. Kanske den här appen kan vara till hjälp när det är svårt att verbalt uttrycka sig.

Från Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga:
"Jag vill- appen är ett gratis hjälpmedel för delaktighet. Egna aktivitetsbilder kan läggas in och sedan kan den som behöver kommunicera vad han eller hon vill göra. Via appen kan man också samtala med hjälp av bilder, starta olika datorprogram, välja webbsidor eller mediaspelare för musik, filmer och bildspel.
Björn Breidegard på Certec, Lunds tekniska högskola har utvecklat appen tillsammans med Mats Sjögren och Sara Johansson som arbetar inom den dagliga verksamheten i Malmö."

Läs mer om appen och ladda ner en manual här.

Nka har mycket bra information så titta gärna runt på hemsidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!