tisdag 5 juli 2011

Boktips från Gothia Förlag

Diagnos och identitet
George Drakos och Lars-Christer Hydén (red.)
Gothia Förlag, klicka här.
Vad innebär det att få och leva med en diagnos? Hur berättar jag om mig själv för andra människor, och hur skapas deras bild av mig?
Boken, som tillkommit på initiativ från Riksförbundet Sällsynta diagnoser, är en antologi med bidrag av forskare vid Stockholms, Linköpings och Örebros universitet. I boken porträtterar dessutom sju personer sig själva genom text och bild; en närstående och sex personer med särskilda diagnoser beskriver sina liv och vilka konsekvenser diagnosen får i olika vardagliga situationer.
Boken vänder sig i första hand till studerande vid olika utbildningar vid högskolan: sjuksköterskor, socionomer, psykologer, speciallärare och andra. Den vänder sig också till personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med personer som lever med livslånga funktionsnedsättningar.
Läs mer om boken, klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!