söndag 4 september 2011

Boktips, Tänk om!

Författaren Lotta Abrahamsson har själv diagnoserna Aspergers syndrom och ADHD och skriver utifrån egna erfarenheter av diagnoserna och i sin roll som utbildare och handledare.Tänk om ger en unik inblick i de problem och möjligheter som barn med dessa diagnoser kan möta. Du får konkreta förslag på vad du bör tänka på för att ni gemensamt ska kunna möta utmaningarna i vardagen och lägga grunden för ett livslångt lärande. Boken visar också praktiska verktyg, som hjälper dig att ge barnen nycklar och lösningar till ett fungerande socialt liv. De bygger på att barnens funktioner inte ses som hinder, utan istället tas tillvara som förmågor.
Bild och text ovan från: smakprov.se, klicka här för att komma dit, där kan du läsa smakprov och se var du kan beställa boken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!