fredag 28 oktober 2011

Främjar tecken som stöd läs- och skrivutvecklingen?

Rapport av Mats Persson:
Främjar det utvecklingen?
Läs- och skrivutveckling med svenska handalfabetet och tecken som stöd.
Etnografisk studie i förskoleklass.
Två grundskolor i Sverige har på försök under läsåret lärt sina elever det svenska teckenspråkets handalfabet till sina yngsta elever. Målet är och se om handalfabetet är till hjälp när eleverna ska lära sig läsa och skriva. När man ska lära sig räkna kommer fingrarna fram, varför kan inte samma fingrar användas när man ska lära sig ljuda, bokstavera och läsa? Läs mer om rapporten, klicka här (här kan du också ladda hem bilder med bokstäver och tecken).
Klicka här för att komma till rapporten.


Bild från http://www.spreadthesign.com/se/children/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!