torsdag 24 november 2011

Boktips: Specialpedagogik och funktionshinder

Vinnande bidrag i Natur&Kulturs manustävling i pedagogik 2010:
Specialpedagogik och funktionshinder Adlibris beskriver boken så här: I varje skolklass finns elever med olika förutsättningar och behov därför är det angeläget att alla lärare har kunskap om specialpedagogik och funktionshinder. Denna gedigna grundbok belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur ett pedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i lärares yrkesroll. I olika kapitel behandlas utvecklingsstörning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, Aspergers syndrom, autism, koncentrationssvårigheter m.fl.), fysiska funktionsnedsättningar samt läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Här finns rikligt med återkoppling till den pedagogiska praktiken samt tillgång till förklaringsmodeller för att hantera situationer som uppstår i vardagen.


Klicka på boken för att komma till Adlibris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!