onsdag 30 november 2011

Självhjälp, en hemsida med råd om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Självhjälp på vägen, där hittar du mycket information och råd om diverse neuropsykiatriska svårigheter. Så här presenterar de hemsidan:

Det är inte din funktionsnedsättning som avgör om du är ”funktionshindrad”. Det är brister i miljön som skapar funktionshinder. Här hittar du information, stöd och hjälp för att lättare ta sig förbi dessa brister.
Den som har en funktionsnedsättning blir mer eller mindre handikappad utifrån hur miljön är utformad. Miljön kan anpassas, hjälpmedel kan användas och det går att förbättra funktionen med övning och behandling så att funktionsnedsättningen minskar eller försvinner.
Här ger vi sådana tips och råd - ur ett barns, föräldrars, lärares eller vårdpersonals perspektiv.
Självhjälp på vägen är en hemsida som tagits fram i samarbete mellan medlemmar i Attention i Uppsala och Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bättre förståelse och kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder ses som den bästa grunden för självhjälp, vård och stöd. Denna hemsida kan vara en resurs för landet genom att ta in och förmedla vad som är en bra hjälp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!