torsdag 19 april 2012

TAKK och teckenspråk

TAKK och teckenspråk är inte samma sak.
Teckenspråket är ett eget språk som har sin egen grammatik.
TAKK står för Tecken som Alternativ/Kompletterande Kommunikation och man använder tecken för att förstärka det talade språket.  De tecken som används i TAKK kommer från teckenspråket men som sagt, största skillnaden är att det är, i mitt fall, talad svenska som är grunden och man förstärker vissa ord med tecken.

UR har program där man kan träna tecken och teckenspråk. Läs mer på deras sida Teckenspråkswebben.

Direktlänk till Teckenord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!