måndag 13 augusti 2012

Boktips från Pedagogiskt perspektiv

Utomjording på skolgården Klicka på boken för mer information och ev beställning.
Pedagogiskt perspektiv skriver: "Den här prisbelönta boken ger inblick i en unik och speciell värld i syfte att förklara vad det innebär att ha Aspergers syndrom. Clare Sainsbury utgår från sin egen erfarenhet av skolan och från vad ett nätverk av vänner och andra som delar hennes upplevelser berättar och hon påminner oss om den speciella risk som undervisningen utgör för dem som inte passar in. Boken inleds med en sammanställning av forskning om Aspergers syndrom och en introduktion av Tony Attwood."

Vardagsstöd - omslag Klicka på boken för mer information och ev beställning.
Pedagogiskt perspektiv skriver: "Den här boken är utarbetad för att vuxna med högfungerande autism/Aspergers syndrom ska kunna få det stöd i vardagen som motsvarar deras behov och önskemål. Boken innehåller sidor för kartläggning av stödbehov inom flera vardagliga områden och för planering av mål och stöd. Den är tänkt att användas av personal tillsammans med personen med högfungerande autism/Aspergers syndrom vid till exempel pedagogisk planering, genomförandeplaner och biståndsbedömning. Boken inleds med en handledning till den som ska använda materialet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!