onsdag 12 september 2012

Språket lyfter


Nya Språket lyfter!

Nya Språket lyfter! är ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Nya Språket lyfter! utgör en länk i kedjan av styrdokument med kursplaner och kommentarmaterial samt prov- och bedömningsmaterial med nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 och bedömningsmaterialet Språket på väg för årskurs 7–9, allt med fokus på elevernas språkutveckling.

Det finns lärarhandledning och studiehandledning, kan laddas hem från Skolverkets sidor. Klicka på bilden ovan så kommer du direkt dit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!