fredag 7 februari 2014

Autism, tidiga tecken

Jag jobbar i ett team som utreder barn med misstänkt autismspektrumstörning. Som specialpedagog är det min uppgift att observera barnen i förskolan och att intervjua personalen. Inte sällan får jag frågan hur tidigt man kan utreda och ställa diagnos, det händer ju så mycket när de är små. Och så är det, men för den skull är det viktigt att uppmärksamma tidiga tecken på att barnet kan behöva extra hjälp med sin utveckling. Det finns evidens på att tidigt insatt stöd ger resultat så vi får inte "vänta och se"! Det är inte diagnosen i sig som är viktig för att hjälpa barnet (diagnosen kan dock vara viktig av andra orsaker som t ex vårdbidrag), men det är viktigt att få en bild av barnets utvecklingsnivå inom olika områden för att veta vad vi ska börja jobba med. Såklart gäller även vid autismspektrumtillstånd att svårigheterna är individuella både till art och grad. Många av barnen det gäller gör inte så stort väsen av sig, de verkar nöjda och hänger med och vet man inte vad man ska vara observant på så är det lätt att missa tecknen, eller så tolkar man tecknen "fel" och kanske missar helheten.

Här kan du se en video med korta sekvenser som visar några av de vanliga svårigheterna hos små barn med autism, samma situationer visas med barn som inte har svårigheter inom autismspektrat.

Passar på att återigen slå ett slag för böckerna Barn som väcker funderingar, Aspeflo om autism och Rätt att leka.
Klicka på respektive bok för mer information.
Barn som väcker funderingar - 5      http://butik.pavus.se/aspeflo-om-autism/8-0    Rätt att leka - 17Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!