onsdag 2 juli 2014

Allmänna råd om anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolverket har gett ut
Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna.
Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare."

Än så länge finns skriften enbart som pdf-fil att ladda ner och det gör du via Skolverket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!