fredag 28 november 2014

Delaktighet och inflytande, genomförandeplaner"Socialtjänsten har tagit fram ett kunskapsstöd som vänder sig till chefer och personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och utöva inflytande över hur insatsen ska genomföras. I det här kunskapsstödet har Socialstyrelsen sammanställt hur det kan gå till." Texten från Autism&Aspergerförbundets sida, läs mer här.

Länk till Socialstyrelsens sida där du kan läsa mer, ladda ner eller beställa skriften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!