torsdag 7 juli 2011

Boktips om ADHD


ADHD - att leva utan bromsar : en praktisk vägledningADHD - att leva utan bromsar

av Martin L. Kutscher 2010.

Vissa barn drivs av en inre motor som de inte kan kontrollera på egen hand. De har svårt att koncentrera sig, är impulsiva och hyperaktiva, och känner inte att de har någon möjlighet att påverka sin situation. Författaren riktar sig till föräldrar, anhöriga och professionella. Han beskriver diagnoserna kortfattat men fokuserar på lösningar som handlar om bemötande, att skapa en tydligstruktur och att se allt ur ett positivt perspektiv.
Finns hos Adlibris..

Barn med överlappande diagnoser : ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera 

Martin L. Kutscher 2010.
Denna bok har nu kommit på svenska, den finns redan på engelska på Infoteket. Författaren påpekar att de neuropsykiatriska diagnoserna kan överlappa och även samspela med varandra. Att flera diagnoser förekommer hos ett och samma barn är snarare regel än undantag. Han går igenom de vanligaste diagnoserna och beskriver orsaker och symptom samt ger förslag på metoder som kan användas såväl i hemmet som skolan. Boken riktar sig till föräldrar och professionella. Finns hos Natur & Kultur.77_story1_2061.jpgTio tankar i huvet, men ingenting på pappret.
Av Lisbeth Iglum Rønhovde.
Kan man klara sig själv om man har ADHD? Den frågan och en hel del svar ger författaren i denna bok. Den riktar sig till ungdomar och handlar om ungdomar. Rikt illustrerad med talande teckningar. Läs mer här.


ADHD/ADD som vuxen : så lyfter du fram dina styrkorADHD/ADD som vuxen: så lyfter du fram dina styrkor
av Lara Honos Webb. 2010

Boken visar på ett respektfullt sätt hur man kan förvandla symtomen till styrkor. Boken riktar sig i första hand till dem som har fått en diagnos eller de som misstänker att diagnosen ADHD/ADD nog skulle kunna passa in på dem. Boken kan även läsas av anhöriga och pedagoger.  Finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!