fredag 2 september 2011

Kommunikationsstöd vid autism

Fick tips om en uppsats "Kommunikationsstöd för personer med autism" av Pia Stalbohm.


Tack till dig som tipsade!
Pia har ett genuint engagemang för personer med autism. Pia har visat
stort intresse inte bara för sitt ämne, utan även för forskning som sådan.
Hon har haft anledning att reflektera över avsaknaden av forskning som
involverar vuxna med autism och utvecklingsstörning. Vi hoppas båda
på en utveckling på det området!

Pia själv skriver: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som forskats kring
kommunikationsstöd för vuxna personer med autism.
1. Vilka kommunikationsstöd finns?
2. Vad säger forskningen om de olika kommunikationsstöden och
dess funktioner?

Klicka här så kommer du till uppsatsen.


Ur förordet:
Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Pia
Stalbohm, arbetsterapeut i daglig verksamhet enligt LSS, Sociala
Resursförvaltningen. Arbetet är genomfört under Pias tid som FoUtrainee
på FoU Malmö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du skriver en kommentar!