onsdag 13 juli 2011

Bloggtips, tema Kommunikation.

Min vän Kina har varit i farten igen och tipsat om bloggen Kommunikation för alla. 


Det är Anna Mäki, logoped, som bloggar och så här presenterar hon själv sin blogg:
Det här är en blogg om AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och kommunikationshjälpmedel, framför allt digitala. Tanken är att tipsa om verktyg som är gratis eller nästan gratis, och enkla att skaffa och använda. Mitt intresse för detta bottnar i att jag tror att sådana verktyg kan ge fler människor tillgång till fler sätt att kommunicera.


Ett av hennes inlägg handlar om ordmobiliseringssvårigheter och bildteman som hjälp för att komma på rätt ord (läs inlägget! Klicka här).


Anna tipsar om Lexins Bildteman, interaktiva ordlistor med totalt 1800 ord som är samlade i inte mindre än 31 olika teman. Ordlistorna finns på flera olika språk eftersom de är gjorda för svenska som andraspråk. 
Detta är bara ett smakprov från hennes blogg, titta in själv!
Rekommenderas!

måndag 11 juli 2011

Kognitionssimulator.

Från Hi:s sida:
Kognitionssimulatorn

Välkommen att testa vad ett kognitivt funktionshinder kan innebära!
I Kognitionssimulatorn kan du påverka upplevelsen av det som händer i ett klassrum på ett sätt som liknar upplevelsen för personer med ADHD, aspergers syndrom eller dyslexi.
Testa hur det kan vara att ha en kognitiv funktionsnedsättning. Klicka här för att komma till sidan.


Tack för tipset Kina!

torsdag 7 juli 2011

Boktips om ADHD


ADHD - att leva utan bromsar : en praktisk vägledningADHD - att leva utan bromsar

av Martin L. Kutscher 2010.

Vissa barn drivs av en inre motor som de inte kan kontrollera på egen hand. De har svårt att koncentrera sig, är impulsiva och hyperaktiva, och känner inte att de har någon möjlighet att påverka sin situation. Författaren riktar sig till föräldrar, anhöriga och professionella. Han beskriver diagnoserna kortfattat men fokuserar på lösningar som handlar om bemötande, att skapa en tydligstruktur och att se allt ur ett positivt perspektiv.
Finns hos Adlibris..

Barn med överlappande diagnoser : ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera 

Martin L. Kutscher 2010.
Denna bok har nu kommit på svenska, den finns redan på engelska på Infoteket. Författaren påpekar att de neuropsykiatriska diagnoserna kan överlappa och även samspela med varandra. Att flera diagnoser förekommer hos ett och samma barn är snarare regel än undantag. Han går igenom de vanligaste diagnoserna och beskriver orsaker och symptom samt ger förslag på metoder som kan användas såväl i hemmet som skolan. Boken riktar sig till föräldrar och professionella. Finns hos Natur & Kultur.77_story1_2061.jpgTio tankar i huvet, men ingenting på pappret.
Av Lisbeth Iglum Rønhovde.
Kan man klara sig själv om man har ADHD? Den frågan och en hel del svar ger författaren i denna bok. Den riktar sig till ungdomar och handlar om ungdomar. Rikt illustrerad med talande teckningar. Läs mer här.


ADHD/ADD som vuxen : så lyfter du fram dina styrkorADHD/ADD som vuxen: så lyfter du fram dina styrkor
av Lara Honos Webb. 2010

Boken visar på ett respektfullt sätt hur man kan förvandla symtomen till styrkor. Boken riktar sig i första hand till dem som har fått en diagnos eller de som misstänker att diagnosen ADHD/ADD nog skulle kunna passa in på dem. Boken kan även läsas av anhöriga och pedagoger.  Finns här.

onsdag 6 juli 2011

Boktips om tvångsproblem och panikångest.


Om och om och om igen : att behandla tvångsproblem med KBTOm och om och om igen. Att behandla tvångsproblem med KBT. 
Av Sandra Bates och Anna Grönberg
Detta är en handbok för behandlare som vill erbjuda KBT-behandling vid tvångsproblem. Författarna beskriver hur man kartlägger tvångsproblem, motiverar till behandling samt hur en behandling kan planeras och genomföras. Boken riktar sig till personal inom vården: psykologer, psykiatriker, kuratorer och andra behandlare.
Finns hos Adlibris.
Jag är inte galen (e-bok)Jag är inte galen. En bok om panikångest.
Om en dold folksjukdom
Anna Lithander och Per Carlbring, 2010
Över 200 000 svenskar får återkommande panikattacker, som på olika sätt begränsar livet. Anna Lithander är en av dem. "Jag trodde på fullt allvar att jag hade blivit galen. Fullständigt knäpp. Det som hände den där dagen för nästan tjugo år sedan var så fruktansvärt att jag trodde att mitt liv var över." Så beskriver journalisten Anna Lithander sin reaktion när hon plötsligt drabbades av panikångest. Hon är journalist och berättar om sina erfarenheter samt reflekterar över problematiken i denna bok. Per Carlbring, professor i psykologi, kommenterar. Läs mer: Bokus.

tisdag 5 juli 2011

Lästips: Svagbegåvade elever.

Från Gothia Förlag:

Elevhälsa nr 4 10-11 Svagbegåvade elever

Elevhälsa nr 4 10-11 Svagbegåvade eleverGruppen barn och ungdomar med svag teoretisk begåvning är stor. Rent statistiskt rör det sig om några barn i varje klass. Ofta är svag teoretisk begåvning kombinerad med andra kognitiva svårigheter, som till exempel adhd.
Denna grupp barn har svårt att nå de uppsatta målen i skolan. Skolgången blir ofta bekymmersam och leder ibland till stora problem – trots rätten till särskilt stöd i undervisningen.
Skolan har också en viktig uppgift i att få eleven att själv förstå vad svårigheterna består i för att kunna ta till sig hjälp, för att hitta ett sätt att förhålla sig till sina svårigheter och inte minst för att få hjälp att se sina styrkor.
Vidare belyser detta nummer av Elevhälsa bland annat:
• svag begåvning ur en skolsköterskas perspektiv
• svag begåvning som problem – är det tillräckligt uppmärksammat?
• forskning och studier kring långsam inlärning
• skolans utveckling och krav för inlärning
• vad händer när man inte förstår?
• vikten av en utredning; innehåll och bedömning
• samspel och kommunikation med hem och föräldrar.


Elevhälsa nummer 4 2010–11 Svagbegåvade elever. Gothia Förlag 2011
Från upptäckt till diagnos
Av Gunilla Carlsson Kendall
1. Svårigheterna uppmärksammas. Oftast sker detta i ett sammanhang där barnet inte klarar
att uppfylla de förväntningar som finns eller där barnets sätt att fungera är mycket
annorlunda mot hur de flesta barn beter sig. Ofta är det i mötet med en organiserad
verksamhet som förskola eller skola som barnets fungerande uppmärksammas.
2. Första insatsen är alltid att pröva att anpassa verksamheten/kraven efter barnets behov.
3. Om svårigheterna kvarstår och väcker oro kan nästa steg vara kontakt med
elevhälsopersonal.
4. Med konsultation och handledning till pedagogerna kan elevhälsoteamet arbeta parallellt
– undervisningen fortgår samtidigt som individuell kontakt hålls med barnet/eleven och
föräldrarna för att planera en utredning. Detta är mycket viktigt då de problem som finns
visserligen kan bli lättare att förstå, men inte avhjälps, med utredningar.
5. När en utredning genomförs på skolan är det viktigt att det görs en pedagogisk utredning
parallellt med, eller före, psykologutredningen.
6. Utredningarna kan mynna ut i rekommendationer, beroende på resultatet.
 Visar bedömningen en utvecklingsstörning skall utredningen kompletteras med en medicinsk bedömning och i vissa fall med en social bedömning. Familjen informeras om och remitteras till habiliteringscenter, om de så önskar. Vårdnadshavarna kan också ansöka om särskola och den ansökan skall behandlas av kommunens
särskolesamordnare eller grupp.
 Finns det misstanke om neuropsykiatriska svårigheter remitterar skolhälsovården till det aktuella teamet. Då skickas psykologens bedömning samt den pedagogiska kartläggningen med till teamet.
 Finns misstankar om dyslexi eller dyskalkyli, är det oftast logopeder som utreder dessa frågor, även om en del psykologer specialutbildat sig för att kunna göra det.
 Är resultatet att eleven har generella svårigheter med teoretiskt tänkande, men inte i sådan utsträckning att någon diagnos kan förklara svårigheterna, behöver psykologen ändå förklara varför det blir stora problem i lärosituationen.
7. Undervisningen fortsätter på skolan, oavsett om remiss skickats eller ej.  2
8. När utredningarna är klara är det viktigt att kommunicera resultatet till de som berörs av det. Det är förstås föräldrar och eleven själv men också skolans personal. Elevhälsoteamets medlemmar har sekretess gentemot skolans personal men sekretessen hävs lättast och bäst genom att helt enkelt fråga vårdnadshavaren om de tycker att det är ok att berätta. Är rektor chef för elevhälsoteamets medarbetare har han/hon rätt att få tillgång
till resultaten. För bästa samarbete med vårdnadshavaren är det viktigt att man är tydlig med vad som gäller innan man går in i utredningsarbetet. Har utredningen genomförts inom Landstingets utredningsverksamheter är det deras ansvar att hänvisa familjen vidare för behandling eller stödverksamhet. Däremot är barnets
skolgång alltid kommunens ansvar. Skolhälsovården är den instans som kommer att ta emot remissvaret men rektor är den som har yttersta ansvaret för elevens skolgång.

För att läsa mer om boken, ev beställa samt för att se bilagor, klicka här.

Till boken finns det diskussionsfrågor, klicka här.

Boktips från Gothia Förlag

Diagnos och identitet
George Drakos och Lars-Christer Hydén (red.)
Gothia Förlag, klicka här.
Vad innebär det att få och leva med en diagnos? Hur berättar jag om mig själv för andra människor, och hur skapas deras bild av mig?
Boken, som tillkommit på initiativ från Riksförbundet Sällsynta diagnoser, är en antologi med bidrag av forskare vid Stockholms, Linköpings och Örebros universitet. I boken porträtterar dessutom sju personer sig själva genom text och bild; en närstående och sex personer med särskilda diagnoser beskriver sina liv och vilka konsekvenser diagnosen får i olika vardagliga situationer.
Boken vänder sig i första hand till studerande vid olika utbildningar vid högskolan: sjuksköterskor, socionomer, psykologer, speciallärare och andra. Den vänder sig också till personer som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med personer som lever med livslånga funktionsnedsättningar.
Läs mer om boken, klicka här.

måndag 4 juli 2011

Bilder att hämta

Welcome to Do2LearnHär finns mycket att hämta om man behöver bilder, t ex: spel med olika ansiktsuttryck/känslor,
sånger, matte, målarsidor, sekvensbilder, bilder till läkarbesöket och många andra bilder att hämta och skriva ut. Svartvita tecknade bilder går att skriva ut utan text (eller med engelsk text).
Jag hittade bilder till "toaschema", bilder som kompletterar de som finns i våra bildbanker.
Klicka här.

Avhandling om barn i lek- och samspelssvårigheter

Förskolebarn i lek- och samspelssvårigheter får stöd i ny modell

[2010-10-27] En ny modell för att bedriva professionsutveckling och elevhälsokonsultation kan hjälpa förskolepersonal att hitta nya vägar att inkludera alla barn på ett positivt sätt i lek och samspel. Det visar en avhandling som försvaras av Kerstin Bygdeson-Larsson, Umeå universitet, den 29 oktober.
Läs mer och klicka vidare till avhandlingen, klicka här.

Autism och Aspergerförbundet

Hos Autism & Aspergerförbundet hittar du information, artiklar, litterturtips mm.


Några av artiklarna som du hittar på sidan:

Icke verbalt tänkande, kommunikation, imitation och lekfärdigheter ur ett utvecklingsperspektiv- Med några saker att tänka påArtikel 26 ur Riksföreningen Autisms artikelserie. Skriven av Kerry Hogan och översatt till svenska år 2000. Den tryckta versionen är slutsåld. Klicka här.

Marita Falkmer: "Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskolan"
Ur Skolverkets rapport 334 2009, "Skolan och Aspergers syndrom - erfarenhet från skolpersonal och forskare", har vi denna text som särtryck. Klicka här.

Det finns också en artikel om Hantering av problemskapande beteenden. Klicka här.

fredag 1 juli 2011

Sångbok från DART

DART, kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg, fyller på Tips- och materiallistorna. Nu finns en sångbok med bilder men man måste ha dataprogrammet In print för att kunna öppna och skriva ut.
Klicka här.

Bild på Sångbok

Om Cerebral Pares

Cerebral pares (Cp)

Cerebral pares, cp, betyder förlamning genom hjärnskada och är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. Av de cirka 100 000 barn som föds i Sverige varje år får drygt 200 en cp-skada.
Cp är egentligen inte en enhetlig sjukdom utan ett samlingsnamn för en rad olika symtom. Den gemensamma nämnaren är ett rörelsehinder orsakat av en skada eller utvecklingsrubbning i den ännu omogna hjärnan. Skadan ska ha inträffat antingen under graviditeten, i samband med förlossningen eller före två års ålder.Från Stockholm: Regionalt vårdprogram för Cerebral Pares, CP.
Klicka här.Mer att läsa om CP: