onsdag 20 juni 2012

Läs om kommunikation i Rörelse, nr 2/2012. Klicka här.

Mera bilder

Via DART fick jag tips om ARASAAC,  Aragonese Portal of Augmentative and Alternative Communication, där du kan hitta en hel del bilder. Det finns inte svensk text, men några andra språk att välja bland, och det finns många bilder. Värt ett besök!

fredag 15 juni 2012

Föräldrainformation om matematik i förskoleåren


På nätet finns tre häften om barn och matematik, häften som är framtagna för att inspirera och visa vilken matematik barnen möter i förskolan och det första skolåret. Det är Nationellt centrum för matematik, NCM, och Myndigheten för skolutveckling, som gett ut häftena. Häftena har några år på nacken och Myndigheten för skolutveckling finns inte längre kvar, nu har Skolverket ansvar för skolans utveckling, men häftena kan ändå tipsa om "matematiktänk".
Barn och matematik 0-3 år
Barn och matematik 3-5 år
Barn och matematik 5-7 år

   

tisdag 5 juni 2012

Medicinsk omvårdnad, boktips.

Ann-Kristin Ölund, barnläkare på mitt jobb, har gett ut:
Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder är en handbok som, precis som titeln antyder, beskriver den medicinska omvårdnaden om personer med svåra flerfunktionshinder. Den tar upp symtom på olika problem, vilka behandlingsalternativ som finns och hur den praktiska omvårdnaden går till. Läs mer här.


Boken kan beställas från Gothia eller Adlibris.