måndag 19 mars 2012

Bok om familjevardagen med autism och aspergers syndrom

Familjevardag med autism och asperger : om att komma vidare efter diagnosenBeskrivning från Adlibris:
Familjevardag med autism och asperger ger svar på många av de frågor som dyker upp under den första tiden med en ny diagnos. Boken riktar sig till föräldrar och andra anhöriga vars barn nyligen fått diagnosen Aspergers syndrom eller någon liknande diagnos inom autismspektrum, AST.
Hur kan man prata om diagnosen med barnet och omgivningen? Hur påverkas familjelivet? Vilka rättigheter finns i skolan och samhället, och vad kan man ställa för krav?

Leva med Asperger : en praktisk guide för tonåringar och vuxna  Beskrivning från Adlibris:
Många ungdomar och vuxna som har aspergers syndrom har det kämpigt i vissa situationer. Det kan handla om att gå till tandläkaren, göra bra ifrån sig under en arbetsintervju eller att helt enkelt klara av att åka buss. Ett praktiskt tips om hur man kan handla i en viss situation kan få en oerhörd betydelse. Man kan få nya vänner och lyckas bättre i skolan eller på jobbet. Genom att ta ett steg i taget kan man nå ett bättre och mindre komplicerat liv.
För personer som har asperger kan denna bok snabbt bli en ovärderlig resurs. Här finns handfasta råd och tips som gör att de kan navigera sig igenom vardagen.

fredag 16 mars 2012

Problemskapande beteende

Från Lives in the Balance hemsida:
three purple people, with big hand
Need a hand in living
or working with a
behaviorally challenging child?
Lives in the Balance is here to help.

"Lives in the Balance is the non-profit organization founded by child psychologist Dr. Ross Greene, author of The Explosive Child and Lost at School, to advocate on behalf of behaviorally challenging kids and their parents, teachers, and other caregivers and to provide free, web-based resources to help people understand these kids in ways that are more compassionate and accurate and help them in ways that are more effective."

Dr Ross Greene, grundare av Lives in the Balance, är också författare till
Explosiva barn (häftad)
Explosiva barnett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringaroch
Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt (häftad)Vilse i skolanhur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt.

På Lives in the Balance hemsida kan du hämta
"Rättighetsförklaring för barn med problemskapande beteenden" och där finns också formulär "Bedömning av bristande färdigheter och olösta problem", ett diskussionsunderlag. Klicka här.

torsdag 15 mars 2012

Utbildningspaket: Med kommunikation i sikte.

"Med Kommunikation i Sikte" är ett utbildningspaket om socialt nätverksarbete kring barn, unga och vuxna med komplexa kommunikativa behov.

Med kommunikation i sikte Läs mer här.

Materialet kan beställas från FUBs forskningsstiftelse ALA.
För information om FUB, (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), klicka här.

Diagnos eller inte diagnos, det är frågan.

"Den hastiga ökningen av enskilda diagnoser bör uppmärksammas och analyseras. Det menar Karin Johannisson, professor vid Uppsala universitet." Läs hela artikeln i Lärarnas nyheter här.

onsdag 14 mars 2012

Appar, appar, mera appar...

Detta har jag skrivit förr och detta är inte sista gången...
Utvecklingen med surfplattor, smartphones och appar går i rasande fart och det är inte lätt att hänga med på vad som finns och vad som är bra. Här kommer i alla fall ytterligare några länkar för den som vill och orkar leta. Och glöm inte att titta in i de bloggar som skriver mycket om appar, en del av dem har jag i blogglistan till vänster. Senast uppdaterad är högst upp.

Jag har inte gjort någon sammanställning över olika länkar jag tipsat om (kanske kommer så småningom) men om du kan klicka på t ex "appar" i etikettlistan till höger så får du alla inlägg som handlar om det.

Habilitering & Hälsa har en sida om Smartphones och surfplattor (och appar). Klicka här.

Datateksföreningen har en hel del länkar. Klicka här.

DARTs länksida om smartphones, surfplattor och appar med kommunikation i fokus, finns här. Där finns bla denna omfattande appsammanställning (främst för iphone och ipad men även lite för android) av Mats Lundälv.

Diverse bra från Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet har mycket bra information och har samlat många rapporter om olika projekt som fått stöd av Hjälpmedel i fokus. Här finns rapporter om kognitiva hjälpmedel som t ex smartphones och dess möjligheter, studier om hjälpmedel för att förbättra exekutiva funktioner hos personer med ADHD/ADD i gymnasieskolan, och många fler. Mycket bra information även till skolor. Den som själv behöver hjälp med struktur, scheman, tidshjälpmedel eller andra verktyg för att vardagen ska fungera kan kontakta arbetsterapeut via vårdcentralen eller habiliteringen.

Kognition
Klicka på bilden för att se vad Hjälpmedelsinstituteti har publicerat om kognitiva funktionsnedsättningar.
Direktlänk till rapporten "Rutiner, varför då?"
Direktlänk till Var-Dags-Hjälp.
Skola till arbete – barn och ungdom med fokus på skola samt övergången till arbetsliv
Foldern presenterar Hjälpmedelsinstitutets satsning inom området Skola till Arbete, som bland annat syftar till att förbättra och öka användningen av lämpliga hjälpmedel, produkter, metoder och tjänster i skolan för att underlätta övergången till arbetslivet.
Här finns diskussions- och studiematerialet till Skola till Arbete: Johanna, Philip och Anton behöver olika inlärningsmiljöer.
Broschyr om schema, "Bra att veta om mitt schema".
Här finns veckoscheman att ladda ner.
Om Googlekalender kan du läsa här.
Steg för steginstruktioner om att laga mat och städa, se exempel här, om arbete och ekonomi finns tips här.
Information om Time, timstock som visar hur tiden går, program att ladda ner till datorn. Klicka här.

måndag 12 mars 2012

Publicerat från Habilitering & Hälsa


Habilitering & Hälsa i Stockholm har gett ut en del publikationer bl a ett material för skolpersonal om Aspergers syndrom

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium. Klicka här.

Frågor inför vuxenlivet. Klicka här.
Skriften vänder sig till boende i Stockholm men man kan få lite tips om vad man ska tänka på.En broschyr med kortfattad information om socialtjänstlagen för dig som har en funktionsnedsättning. Klicka här.

Undra undersöker mätningen.
En berättelse för barn som ska göra en CPUP-mätning. Klicka här.


fredag 9 mars 2012

Från konferens om utredning och mottagande i särskolan

Dokumentation från konferens om särskolan

Den 19 augusti 2011 anordnade SKL och Skolinspektionen en konferens om säkra utredningar och beslut för mottagande i särskolan. Här hittar du dokumentation från dagen.

Den viktiga leken

Gunilla Larsson, specialpedagog vid Resursverksamheten, ett team inom Habilitering och Hälsa i Göteborg och södra Bohuslän, har sammanställt information till föräldrar om lekutveckling vid funktionsnedsättning.

Autism games, en sida med korta filmer som instruktioner, tips och strategier på lekar. Sidan är på engelska och utarbetad av logoped Tahirih Bushey.

Filmer med teckenspråk

Här finns filmer om Pino.

 
Observera att det är teckenspråk och inte tecken som stöd.

Fortbildningsdag

FSHL, Föreningen för Specialpedagoger inom Habilitering och Lekotek inbjuder till fortbildningsdag i Kristianstad, 20 september 2012.
Kommunikation  - inte bara med ord…
Här finns mer information.

Detta krockar tyvärr med:
20-21 september 2012, SFSP (Svenska förening för specialpedagogik) anordnar specialpedagogisk rikskonferens i Västerås. Temat är Hjärnan och perception. Mer inf här under "Konferenser".

Kommunikationskarneval

Västsvenska kommunikationskarnevalen hålls i år den 5-6 juni, som vanligt i Göteborg.
Årets tema: ”Kom rätt – om att skapa kommunikativa miljöer där rättigheter och möjligheter står i fokus”
Konferensens syfte och grundtanke är att vara ett forum och en mötesplats för alla med intresse för dessa frågor. Fokus ligger som alltid på kommunikation.

Klicka på bilden för mer information.

torsdag 1 mars 2012

Litteraturläsning har ingen självklar plats i förskolan och i läroplanen verkar det inte vara viktigt.

"I den reviderade läroplanen för förskolan finns inga formuleringar där betydelsen av litteraturläsning för barn tas upp. Hur påverkar det barns så viktiga tidiga socialisation till läsare? Det frågar sig Ulla Damber, Jan Nilsson och Camilla Ohlsson."
För att läsa artikeln, klicka här.

Vad tycker vi om detta? Hur viktigt är det med högläsning av bra litteratur?

Jag som alltid tyckt om böcker och sagor vet i alla fall vad jag tycker! LÄS FÖR BARNEN! Och prata om det ni läst.

Vem var det som gav en mor rådet att läsa mer sagor, och ännu mer sagor...?