måndag 22 april 2013

Åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd


Skolverket har tagit fram nya allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. De allmänna råden är rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvudmän bör arbeta för att leva upp till kraven i bestämmelserna. Nytt är att arbetsprocessen är tydliggjord liksom rätten att överklaga åtgärdsprogram. Det finns också exempel på blanketter som kan användas i arbetet.
Klicka på bilden ovan för att komma till Skolverkets sidor och läsa mer. Materialet kan laddas ner.