onsdag 30 december 2015

Sensorisk överbelastning

Det här med sinnesintryck, hur olika vi tar in och uppfattar via våra sinnen, tycker jag är spännande. Det är inte helt lätt att föreställa sig hur det kan vara när man inte alls kan sortera bort ovidkommande ljud- eller synintryck. Vid vissa tillfällen kan jag själv uppleva att jag inte kan "stänga av", det händer särskilt i stressade situationer eller när jag är väldigt trött. I samband med feber upplever jag att all beröring mot huden gör ont och då tror jag att jag får en aning om hur det känns att vara taktilt känslig. Men det är bara ibland. Brukar tänka på hur det skulle vara om det alltid var så, om jag alltid befann mig i detta känsliga, osorterbara tillstånd. Det har jag svårt att föreställa mig, kan bara tänka mig att jag skulle vara fruktansvärt trött och förmodligen väldigt irriterad.. Och då tror jag att mina glimtar av sensorisk överbelastning är av en mild grad.
De som ständigt tar in allt och aldrig kan stänga av kan inte ha det lätt och hur de orkar dag efter dag är svårt att förstå. Det är genom deras berättelser vi andra kan få en ökad förståelse för hur det kan vara och det är viktigt, inte minst i skolan, att försöka förstå och hjälpa till med anpassningar så långt det är möjligt.
Här är en artikel om sensorisk överbelastning och här är en YouTubefilm om Sensory Overload Simulation, som visar hur ett besök i ett varuhus kan upplevas.


Det finns förstås mycket mer information att hitta på nätet, googla på Sensorisk överbelastning eller Sensory Overload. YouTube har en hel del filmer om detta.

Prata om diagnosen autism med barn

Många undrar hur man berättar om autism för barnet som fått diagnos. Här är en artikel, skriven av Jennifer Bittner, som handlar om det.

How I Explained My Son’s Autism Diagnosis to Him 

torsdag 3 december 2015

Ännu mer bilder

Bildstöd kan vi inte få för mycket av. Här är en länk till ännu fler bilder som man kan ladda ner gratis och det är enkelt att göra en bildkarta. Abilia print it

Tydliggör mål och kunskapskrav

Många elever behöver få skolans mål och vilka kraven är i respektive ämne tydligare beskrivna och uppdelade i delmål. Här finns några länkar till sidor som kanske kan vara till hjälp:


Andreas Skog, ITpedagog skriver bl a om Tydliggör mål och kunskapskrav.


GR Pedagogiskt Centrum, filmer på Yuo Tube om att synliggöra lärandet, t ex finns där
Tydliggöra kunskapskrav och självbedömning


SpelLäraren skriver om Kreativt lärande genom spel i pedagogiken, en visualisering