tisdag 26 april 2016

ADHD

Socialstyrelsen har en hel del informationsmaterial om ADHD,

"Denna sida vänder sig till dig som möter barn, ungdomar eller vuxna med adhd i ditt arbete. Här finns hänvisning till kunskap om hur du kan ge ett bättre bemötande och ett mer behovsanpassat stöd."