onsdag 2 juli 2014

Allmänna råd om anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolverket har gett ut
Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Syftet med råden är att stödja verksamheternas arbete med dessa stödinsatser för att leva upp till bestämmelserna.
Råden är tänkta att fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja en elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. De allmänna råden gäller i sin helhet för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Vissa delar av råden gäller även för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare."

Än så länge finns skriften enbart som pdf-fil att ladda ner och det gör du via Skolverket.

tisdag 1 juli 2014

Tipssida för specialpedgoger (och andra)

denna sida hittar jag massor med intressanta länkar till sidor om bland annat autism, akk, sociala berättelser, eller enklare: diverse matnyttigt för en specialpedagog.iPadstudiecirkel


Lär känna din iPad genom att gå en studiecirkel som du hittar på nätet. Centrum för pedagogisk inspiration (Cpi) i Malmö bjuder på upplägget. Studiecirkeln är tänkt att passa pedagoger men den kan vara lärorik för många, pedagog eller inte. Alltid lär man sig nåt! Jag ska absolut ta chansen och lära mig mer om min padda! Tack Malmö och Cpi! Jag återkommer så småningom och berättar hur det går att ha en enmansstudiecirkel.

Från deras startsida:
"Här kan du som pedagog tillsammans med dina kollegor lära känna grundläggande funktioner på iPad samt bekanta er med några pedagogiska möjligheter med iPad i förskola, grundskola och gymnasium."

"Syftet med denna webbplats är att ge dig och dina kollegor ett studiematerial där ni får hjälp med innehåll och struktur. Denna lärresurs inriktar sig på kreativ användning av iPadens funktioner för bild, video, ljud och text."

http://ipad.skola.malmo.se/
Klicka på bilden för att komma till studiecirkeln.