torsdag 22 september 2011

onsdag 21 september 2011

Om Pedagogiskt perspektiv

Pedagogiskt perspektiv är ett kunskapsföretag som vill öka förståelsen för barn, ungdomar och vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Från deras hemsida:
"Vi vill ge praktisk pedagogisk kunskap som leder till att vardagen blir så begriplig, hanterbar och meningsfull som möjligt för personer med funktionsnedsättningar inom det neuropsykiatriska området och vi vill ge insikter och strategier som förebygger stress och problemskapande beteenden.
Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och konferenser i egen regi och ger också uppdragsföreläsningar och uppdragsutbildningar."

Där finns mycket läsvärt om neuropsykiatriska svårigheter, föreläsningar, litteraturtips, artiklar mm.

torsdag 15 september 2011

Lästips: Bryta om


Jag har läst: 

Bryta om. 

Recensionen nedan har jag inte skrivit själv, jag hittade den på en bokblogg, Club Kobo, klicka här. Tänkvärd bok. En roman visserligen men liknande fall dyker upp lite då och då i nyheterna och vad värre är, det finns förmodligen många som inte upptäcks. Ni som jobbar i förskolan och skolan - läs den! Åsa Anderberg Strollo

"Så hemskt får det inte vara" 
"Bryta om" är en ohygglig skildring av 16-åriga Minnas liv. Hon har ingen att vända sig till och ingen ser hur hon har det. Minna lever med sin psykiskt sjuka mor i en halvtom lägenhet full med ohyra. Ändå bestämmer sig Minna för att börja på gymnasiet och satsa på en framtid. Det fungerar naturligtvis inte eftersom hon hela tiden måste ta hand om mamman och lugna grannar och hyresvärdar. I skolan tvingas Minna stjäla mat i bespisningen för att överleva. Hon kan inte delta i klassfester, eftersom hon inte har något att bidra med.


Minna försöker in i det sista hålla skenet uppe och verka som om hon levde ett "normalt" liv. Minnas far har lämnat familjen och lever nu med en ny kvinna och nya barn. Vi möter honom i tillbakablickar, där hans egoism och kallsinne skär i hjärtat. Minna har ingen. Det finns visserligen en kille, Eddie, som Minna träffar ibland. Han bor i en rivningslägenhet utan el och värme. Och någon trygghet för Minna utgör han knappast.


"Bryta om" drabbar läsaren som ett knytnävsslag i sin ohyggliga realism. Man försöker intala sig att det bara är en roman, men det hjälper inte. Åsa Anderberg Strollo är en så fullfjädrad och skicklig debutant att ingen kan värja sig. Man måste läsa vidare, hur svårt det än är.
Och "Bryta om" bör också läsas av ungdomar, som har det svårt och, framför allt, av vuxna som har med ungdomar att göra
.

Maria Meurling

tisdag 13 september 2011

Surfplattor och appar i skolan

Pedagog Stockholm
sidor med mycket läsvärt om förskolan och skolan.
Surfplattor och appar i skolan (klicka här)

Text från deras sida:
Vi följer den digitala utvecklingen i skolan med stort intresse. Just nu är surfplattor i ropet och här har vi samlat filmer och bloggar som handlar om användning av dessa i skolan.

Fridas appar

Vi har tagit hjälp av specialpedagogen Frida Carlsson på Skoldatateket för att lotsa oss fram i app-djungeln. Hur ska man veta vilka som är bra att använda i skolan? Frida visar och förklarar.
Sidorna rymmer mycket mer läsvärt så titta in där!

söndag 11 september 2011

Matematikhjälp

Min vän Kina har tipsat om en mattesida, WebMath. WebMath är tänkt som ett stöd till lärare, lärarkandidater, elever och föräldrar. Sidan innehåller förklaringar och uppgifter/tester med facit.
Läs om Webmath i en artikel från Västerbottenskuriren, klicka här.

Tack Kina! =)

tisdag 6 september 2011

Intresserad av specialpedagogiska frågor?

Då kan du titta in på SFSPs (Svenska Förbundet för Specialpedagogik) hemsida, klicka här.
Till föreningen är alla som är intresserade av specialpedagogiska frågor välkomna.
I oktober ordnar föreningens norrbottensavdelning föreläsning om matematiksvårigheter:
Räknesvårigheter och dyskalkyli
Föreläsare är Markus Björnström, leg logoped, från Logopedbyrån Dynamica i Stockholm. Han arbetar med utredning av barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter, räknesvårigheter och språkstörningar.
Tid: Måndag 17 oktober 09.00-16.00
Lokal: Sessionssalen i stadshuset, Luleå 

För mer information, klicka på "Aktuellt" som du finner högt upp på startsidan i min blogg.  

I föreningens tidskrift Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, nr 1/2011, kan du läsa om matematik och matematiksvårigheter. Läs mer på SFSPs hemsida.

Våren 2012 kommer Åke Pålshammar till Luleå för att föreläsa om
Hjärna, lärande och utveckling.
Tid: 24 april 13.00-16.00
Plats: Luleå
Håll koll via SFSP (se under Medlemsföreningar, Norrbotten) och vill du veta mer om Åke Pålshammar kan du klicka här.

Rapporter

Publikationer från Habilitering och Hjälpmedel, region Skåne, klicka här för att komma till sidan.
Några av dem handlar om kommunikaiton, AKKtiv inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne och Teckenutbildning för föräldrar - javisst! Hur då?.

söndag 4 september 2011

Boktips, Tänk om!

Författaren Lotta Abrahamsson har själv diagnoserna Aspergers syndrom och ADHD och skriver utifrån egna erfarenheter av diagnoserna och i sin roll som utbildare och handledare.Tänk om ger en unik inblick i de problem och möjligheter som barn med dessa diagnoser kan möta. Du får konkreta förslag på vad du bör tänka på för att ni gemensamt ska kunna möta utmaningarna i vardagen och lägga grunden för ett livslångt lärande. Boken visar också praktiska verktyg, som hjälper dig att ge barnen nycklar och lösningar till ett fungerande socialt liv. De bygger på att barnens funktioner inte ses som hinder, utan istället tas tillvara som förmågor.
Bild och text ovan från: smakprov.se, klicka här för att komma dit, där kan du läsa smakprov och se var du kan beställa boken.


fredag 2 september 2011

Att leka är att leva!

Från Komikapp:
"Att leka är att leva!" är den inledande texten i vår huvudkatalog. Huvudkatalogen är en blädderbar pdf som du kan själv skriva ut hela eller utvalda sidor.

Mer om lek finns att läsa på Dumles sidor, DUMLE: Du Utvecklas Med LEk.
DUMLE i Lund är en idébank med leksaker och material med inriktning  mot barn på tidig utvecklingsnivå.

De skriver: "Genom vårt lekmaterial vill vi inspirera, väcka  nyfikenhet, lust att kommunicera, utforska och ha roligt. I vår utställning finns bl.a. gungor,  trycka - hända leksaker och kontaktstyrda leksaker från både vanliga leksaksaffärer, specialbutiker och en del egentillverkat material." 
Dumle är en resurs för Barn och ungdomar med funktionsnedsättning från hela Skåne men även för oss som inte bor i Skåne finns det en hel del läsvärt och många tips och ideér att hämta, t ex om hur man kan anpassa leksaker, tips om lek med pratapparater, mm.

Anpassad leksak med elektronik till manöverkontakt

Kommunikationsstöd vid autism

Fick tips om en uppsats "Kommunikationsstöd för personer med autism" av Pia Stalbohm.


Tack till dig som tipsade!
Pia har ett genuint engagemang för personer med autism. Pia har visat
stort intresse inte bara för sitt ämne, utan även för forskning som sådan.
Hon har haft anledning att reflektera över avsaknaden av forskning som
involverar vuxna med autism och utvecklingsstörning. Vi hoppas båda
på en utveckling på det området!

Pia själv skriver: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som forskats kring
kommunikationsstöd för vuxna personer med autism.
1. Vilka kommunikationsstöd finns?
2. Vad säger forskningen om de olika kommunikationsstöden och
dess funktioner?

Klicka här så kommer du till uppsatsen.


Ur förordet:
Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Pia
Stalbohm, arbetsterapeut i daglig verksamhet enligt LSS, Sociala
Resursförvaltningen. Arbetet är genomfört under Pias tid som FoUtrainee
på FoU Malmö.

torsdag 1 september 2011

Beteendeproblem

 
 Barn som utmanar. Barn med ADHD och andra beteendeproblem.

Detta är en av fem kunskapssammanfattningar om barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa som Socialstyrelsen tagit fram för personal i förskola och skola. Författaren svarar själv för innehållet.
För att ladda ner, klicka här.

Bo Hejlskov Elvén, leg. psykolog, jobbar med utbildning och handledning kring hantering av problemskapande beteende. Klicka här för att komma till hans hemsida.
Texten nedan är hämtad från hemsidan:
Boken vänder sig till personal och föräldrar som i vardagen möter barn eller vuxna med ADHD, Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, utvecklingsstörning eller Downs syndrom.

Boken tar upp hur man förebygger och hanterar beteende som vägran, att springa bort, slag, spark, bett, kast med stol, hot och även att springa i korridoren och tugga tuggummi på lektionstid. Tanken är att det inte är beteendet i sig som är problemet, men personalens eller förälderns förmåga att hantera det. Därför har boken ett tydligt metodfokus, där förebyggande metoder med utgångspunkt i stresstänkande bildar grunden, och där hanterande metoder kring kravsättning, avledning och bemötande med bas i affektteori och neurovetenskap bildar en gemensam ram för samspel i vardagen.

AlttextTexten nedan hämtad här.
Vi lär oss i samspel med miljön oavsett hur miljön eller våra förutsättningar ser ut. Ibland matchar inte individens förutsättningar och miljöns egenskaper varandra vilket kan leda till att utvecklingen går långsamt, att vissa beteenden och färdigheter inte lärs in eller att problematiska beteenden uppstår istället. Detta kan t.ex. gälla vid utvecklingsstörning, problem i skolan eller för vuxna med autism. Det är här tillämpad beteendeanalys kommer in.
Tillämpad beteendeanalys hjälper oss att karlägga och förstå socialt relevanta mänskliga beteenden utifrån de inlärningsteoretiska principerna. Den ger oss också praktiska tekniker och procedurer för att öka människors förmåga och färdigheter i sin dagliga miljö. Syftet med alla typer av beteendeförändring är att ge ökad livskvalitet för både individen och hans eller hennes omgivning. Boken ger teoretiska och praktiska verktyg för att förstå, och om nödvändigt påverka, alla människors beteenden.
Alla människor kan utveckla nya och mer adaptiva beteenden om omgivningen ger rätt förutsättningar. Den värderingsmässiga grunden för boken är alla människors rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Boken riktar sig till alla som arbetar eller utbildar sig inom pedagogiskt eller omsorgsinriktade yrken så som lärare, elevassistenter och skolledare inom både grund- och särskolan, till psykologer, logopeder, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare, sjuksköterskor, mentalskötare m.fl. inom habiliterings- och psykiatriska verksamheter liksom till personal och arbetsledare på boenden, korttidsboenden, dagliga verksamheter och assistansbolag för personer med funktionshinder och/eller beteendeproblem.


Omsorgsstrategier för svåra beteendeproblem
Omsorgsstrategier för svåra beteendeproblem
Kent Ehliasson, Herdis Burkard
Den här boken ger konkreta råd till dig som arbetar med personer som har psykiska funktionsnedsättningar och utagerande beteende. Boken utgår från komplicerade fall där personalen lyckats hjälpa klienterna till ett bättre liv med hjälp av olika strategier och grundläggande idéer. Här sammanfattas de i en enkel och användbar modell.
Läs mer, klicka här.

Asperger syndrom

Information om Aspergers syndrom, från Infoteket i Uppsala. Klicka här.

Direktlänk till faktablad om barn med Aspergers syndrom, klicka här.

Diverse information: "Självhjälp på vägen - information, stöd och hjälp vid olika funktionshinder". Klicka här.

Rapport. Om skolan och Asperger syndrom

Skolan och Aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare. Klicka här.
Rapport från Skolverket (2009)
Ur förordet:

Denna rapport avser att svara mot flera behov. Dels avser rapporten att ge mer kunskap inom handikappolitiken på skolområdet genom att belysa skolsituationen för elever med diagnosen Aspergers syndrom, dels är en ambition med rapporten att ge underlag för diskussion och reflektion åt de i skolan
verksamma, rektorer, lärare och andra pedagoger som i något sammanhang arbetar med elever med svårigheter.
Även om Skolverket i denna undersökning utgått från en diagnostiserad funktionsnedsättning ser vi en möjlighet att rapporten kan ploga vägen i det praktiska arbetet för många, dvs. eventuellt bli till
ett stöd i arbetet för andra elever som är i behov av särskilt stöd. Den första delen av rapporten redovisar resultaten från Skolverkets undersökning av skolsituationen för elever med diagnosen Aspergers syndrom.
I den andra delen presenteras två artiklar av Marita Falkmer och Kristina Hellberg som utgör sammanfattningar av forskningsresultat inom det praktiskpedagogiska arbetet med elever med vissa typiska skolsvårigheter. Slutsatserna där är givetvis forskarnas egna men Skolverket väljer att presentera dem med
en förhoppning om att de redovisade strategierna i grundskolan respektive gymnasieskolan
kan vara till nytta, särskilt för pedagoger.

Skolstart och stadieövergångar - att tänka på vid Aspergers syndrom. Klicka här.

Uppsats om Asperger syndrom i den integrerade skolan: En intervjustudie om hur skolan bör arbeta med elever som har Asberger syndrom. Klicka här.


AKTIVA LÄRARE - Aspergers syndrom

- vad lärare behöver veta
Boken ger alla lärare en bra utgångspunkt för att arbeta med och undervisa barn med Aspergers syndrom. Boken är skriven ur en lärares perspektiv och ger enkla råd och praktiska tips som kan tillämpas i klassrummet. Text och bild hämtad här.

"Självhjälp på vägen - information, stöd och hjälp vid funktionshinder." Klicka här.