onsdag 15 maj 2013

Apptips från Hjälpmedelsinstitutet

Påminnelse om Hjälpmedelsinstitutets sidor om appar!
Om du letar information om kognitionsappar eller appar för kommunikation så får du många tips från Hjälpmedelsinstitutet, klicka här. Där kan man också fylla på med egna apptips.

söndag 5 maj 2013

Timer och en social berättelse om att vänta


Wait Timer Social Story and Visual Timer Tool

Berättelsen är på engelska men kan ge tips på hur man kan prova jobba med det svåra med att vänta.

På sidan Touch Autism kan lärare ladda ner en gratis app/månaden från App Store så det kan vara värt att titta in där. Du kommer direkt till sidan med appar här, och där finns exempel på fler sociala berättelser.
Skolinspektionen granskar


Från Attentions hemsida:

Skolsituationen för elever med ADHD ska granskas

Skolinspektionen har beslutat att granska om skolan gör kartläggningar och analyser för elever med AD/HD-diagnos för att kunna anpassa och studiemiljö efter aktuella elevers behov samt om skolan genomför dessa anpassningar. Granskningen ska också identifiera utvecklingsområden och framgångsrika exempel på utformningen och genomförandet av utbildningen. Projektets frågeställningar är:
-          Gör skolan en kartläggning och analys av de förutsättningar och behov som den enskilde eleven med AD/HD-diagnos har så att utbildningen kan anpassas på bästa sätt därefter?
-          Är undervisningen anpassad efter hur den enskilde eleven med ADHD lär sig?
-          Är skolmiljön anpassad så att skolsituationen i övrigt präglas av trygghet och studiero för den enskilde eleven med AD/HD-diagnos?
Läs hela artikeln, som är skriven av Anki Sandberg. Klicka här